Organisatie Alliantie

Stuurgroep Alliantie Verduurzaming Voedsel

Aalt Dijkhuizen, voorzitter
Marc Jansen (namens CBL)
Lodewijk van der Grinten (namens KHN)
Kees van Heesbeen (namens ZLTO)
Philip den Ouden (namens FNLI)
Teun Verheij (namens Veneca)
Henk Flipsen (namens Nevedi)
Adviseur namens het ministerie van Economische Zaken: Rob van Brouwershaven

Raad van Advies

De Alliantie Verduurzaming Voedsel wordt bijgestaan door een Raad van Advies.
De Raad van Advies die van 2014 tot 2017 heeft gefunctioneerd is afgetreden, omdat zij van mening was dat haar adviezen in onvoldoende mate doorwerkten in de besluiten van de stuurgroep.
De samenstelling en werkwijze van de Raad van Advies wordt thans herzien.