Dierenwelzijn, eerlijke handel en natuur- en milieu

Duurzaamheid is een begrip en een ontwikkeling waarbij rekening wordt gehouden met de voorzieningen van behoeftes van toekomstige generaties. Wanneer men duurzaamheid in gedachten neemt, is het de bedoeling dat iets lang meegaat en daarbij zo min mogelijk lasten voor de volgende generatie veroorzaakt. Het gaat daarbij niet alleen om milieu- overwegingen maar ook om menselijke, economische en sociale aspecten.

Duurzamer eten: wat is het?

Duurzamer eten is letterlijk bewust zijn van wat je eet en je eetgewoontes daarop aanpassen. Wanneer je let op de verduurzaming van voedsel denk je bijvoorbeeld na over het dierenwelzijn, de eerlijke handel van producten en houd je rekening met het milieu. Binnen deze onderwerpen zijn er nog een aantal andere dingen die te maken met duurzaamheid in de voedselindustrie. Verduurzaming voedsel heeft de drie hoofdonderwerpen uitgediept in negen thema’s waarin duurzaamheid een rol speelt: water & bodem, energie, emissies naar de lucht zoals broeikasgassen, transport, reststromen, biodiversiteit, arbeid, eerlijke handel en dierenwelzijn- en gezondheid. Wanneer je denkt aan duurzamer eten, komt er dus veel bij kijken. Wij zullen voor jou een zo compleet mogelijk beeld geven van wat duurzaam eten is en hoe je hier zelf mee aan de slag kunt gaan.

Kenmerken duurzame voeding

Dierenwelzijn

Rekening houden met het dierenwelzijn gaat erover dat je rekening houdt met hoe dieren op zowel geestelijke als lichamelijke manier verzorgd worden. Er zijn een aantal belangrijke punten waar dierenwelzijn organisaties mee bezig zijn volgens Voedingscentrum:

  • Te weinig ruimte en geen gelegenheid om naar buiten te gaan
  • Dieren (kalveren, vleesvarkens, melkkoeien) die liggen op roostervloeren zonder liggedeelten met stro
  • Transporten die langer duren dan 8 uur
  • Onvoldoende verdoving in slachthuizen
  • Dieren die te weinig of eenzijdig eten krijgen

Eerlijke handel

Fair trade is een woord dat je wellicht bekend voorkomt, maar waarvan je misschien nog niet weet wat het nou met duurzame voeding te maken heeft. Fair trade betekent dat er eerlijke afspraken zijn gemaakt tussen de koper en verkoper. In de praktijk komt het nog weleens voor dat er geen duidelijke afspraken zijn gemaakt en woorden als ‘slavernij’ en ‘kinderarbeid’ op komen. Er zijn verschillende fair trade- keurmerken die gelukkig aangeven dat er sprake is van een eerlijke afspraak tussen koper en verkoper.

Natuur- en milieu

Behalve eerlijke afspraken en dierenwelzijn is het natuur- en milieu ook een belangrijke pijler van duurzaam eten. Bij het verbouwen van eten moet er bijvoorbeeld rekening worden gehouden met overbevissing, landgebruik en ontbossing. Een voorbeeld van rekening houden met natuur- en milieu is weidevogelbeheer. Dit betekent dat de boer het gras niet maait wanneer de weidevogels bezig zijn met broeden.

Wil je zelf duurzamer gaan eten? We geven je graag tips over hoe je dit aan moet pakken! Kijk daarvoor bij zelf duurzaam eten of bij de duurzame recepten.

 

Samenwerkingen

Houd producten koel door een koelcontainer te huren
Gezond bezig zijn met voeding
Black Friday 2021
Gereedschappengids.nl

 

LAATSTE BLOGS