Duurzame landbouw: hoe werkt het?

We moeten allemaal verduurzamen om te voorkomen dat het klimaat naar de knoppen gaat. De verduurzaming moet onder andere komen uit de agrarische sector. Maar wat is duurzame landbouw precies? In het eerste gedeelte van dit artikel gaan wij daar wat dieper op in. Ook bespreken wij enkele criteria waar duurzame landbouw aan moet voldoen.

Wat is duurzame landbouw?

Algemeen kan gesteld worden dat duurzame landbouw moet passen binnen de duurzame ontwikkeling en dat het toekomstbestendig moet zijn. Dit betekent dus dat de impact op het klimaat moet worden verkleind. Er zijn enkele criteria om te bepalen wanneer er sprake is van duurzame landbouw.

Beperkte negatieve gevolgen voor het milieu

Een belangrijk criteria van duurzame landbouw is dat het beperkte negatieve gevolgen voor het milieu moet hebben. Het woord ‘beperkt’ brengt in deze context wel enige treurnis met zich mee. Het betekent namelijk dat landbouw per definitie slecht is voor het milieu maar het is van belang dat de schade beperkt blijft zodat we nog langdurig van de aarde kunnen genieten. Dit betekent dus dat bij duurzame akkerbouw geen pesticiden mogen worden gebruikt. Veel agrariërs gebruiken pesticiden om insecten en ander ongedierte te weren van de teelt. Tegenwoordig zijn daar gelukkig alternatieve middelen voor die minder hardnekkig zijn voor het milieu.

Duurzame landbouw houdt rekening met omwonenden

Duurzame landbouw heeft niet alleen betrekking op het milieu, maar is er ook een belangrijk sociaal aspect. Omwonenden kunnen bijvoorbeeld overlast hebben van veeteelt. Daarbij kun je denken aan een vervelende stank, maar ook uitstoot die schadelijk is voor de gezondheid. Duurzame landbouw negeert dergelijke problemen niet, maar zorgt ervoor dat omwonenden in alle rust kunnen leven.

Wat kan de landbouw doen om duurzaam te produceren?

Hierboven hebben wij enkele belangrijke criteria genoemd, maar wat kan de landbouw praktisch doen om duurzaam te produceren? Aan de ene kant moet de landbouw overgaan tot duurzame middelen. We bespraken al even de negatieve impact van pesticiden. Daar zijn tegenwoordig biologische alternatieven voor. Het betekent ook dat er geïnvesteerd moet worden in duurzame landbouwmachines.

Om dit te bewerkstelligen kunnen wij als samenleving de boeren niet aan hun lot overlaten. Verduurzaming brengt namelijk ook een prijskaartje met zich mee. Juist op de lange termijn kan verduurzaming zeer rendabel zijn. Maar om boeren te motiveren om te verduurzamen, ligt er ook een belangrijke verantwoordelijkheid bij de overheid. Deze moeten bijvoorbeeld subsidies verstrekken, zodat boeren ook de financiële middelen hebben om te verduurzamen. Het is immers makkelijker gezegd dan gedaan.