Het kabinet en duurzaam voedsel

Duurzaam eten

Duurzaam voedsel nuttigen is een trend. Steeds meer mensen zijn met het milieu bezig en zich ervan bewust dat je duurzaam om moet gaan met eten. Maar hoeveel wordt er eigenlijk aan de duurzame trend gedaan door de regering en het kabinet? Je vindt hier antwoorden op de belangrijkste vragen rondom duurzame kwesties. In juni presenteerde Minister Carola Schouten haar plan voor de landbouw en veeteelt. Hier nog eens een samenvatting. 

‘Transitie’ in de veehouderij nodig

Een belangrijk punt dat Minister Schouten aanhaalt, is de transitie van de veehouderij naar duurzaamheid. Hiermee bedoelt ze dat zoveel mogelijk vee gevoed moet worden met gewassen die niet geschikt zijn voor menselijke consumptie (gras) of reststromen uit de voedselproductie. Naast deze transitie vertelt Carola Schouten ook dat er een subsidieregeling komt om varkensboeren uit te kopen voor bedrijven die vooral stankoverlast veroorzaken. Ten derde noemt Schouten de toekomstige duurzame vorm van kringlooplandbouw. Om deze ideeën te bereiken, zijn er een aantal plannen opgesteld:

  • Terugdringen gebruik van kunstmest door gebruik van dierlijke en organische mest
  • Reststromen en etensafval moet beter hergebruikt worden
  • Fosfaat moet worden teruggewonnen
  • Import van plantaardig eiwit voor veevoer moet worden teruggedrongen

Deze en veel meer plannen hopen we terug te gaan zien dit jaar.

En wat heb je hier daar voor jouw eetpatroon?

Er zullen veel meer producten komen met (betere) keurmerken, omdat er meer wordt gedacht aan de leefomstandigheden van het vee. Daarnaast helpen bedrijven en de overheid bij de verduurzaming van voedsel. De overheid heeft bijvoorbeeld samenwerkingingsverbanden met het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, de Koninklijke Horeca Nederland en de Land- en Tuinbouworganisatie. De drie hoofddoelen van de verduurzaming van voedsel zijn: de vermindering van milieubelasting en afval, de verbetering van het dierenwelzijn en de bevordering van eerlijke handel.

Weet jij nog meer over de overheid en duurzaamheid? Laat het weten en help ons het plaatje compleet te maken!

Bronnen: Volkskrant en Rijksoverheid