PEAX Data: De technologische revolutie in de landbouw

Alle traditionele landbouwmethoden, die vooral vroeger door de boeren werden gebruikt, zijn nu niet langer meer voldoende om aan al deze eisen te voldoen. Dus werden er in de afgelopen jaren allerlei nieuwe geautomatiseerde methoden geïntroduceerd. Maar het is vooral de kunstmatige intelligentie in de landbouw die een landbouwrevolutie heeft teweeggebracht.

Hoe kunstmatige intelligentie de agrosector ondersteunt

Deze unieke technologie zorgt er voor dat de opbrengst van alle gewassen beter tegen verschillende factoren beschermd worden. Denk daarbij onder meer aan de klimaatveranderingen en problemen met de voedselzekerheid.

Enkele kunstmatige intelligentie (AI) toepassingen in de landbouw zorgen voor een betere irrigatie, het sproeien met behulp van sensoren en hulpmiddelen zoals robots en drones. Al deze AI technologieën besparen zo perfect het overmatige gebruik van water, herbiciden en pesticiden.

Waardoor niet alleen de vruchtbaarheid van de bodem beter behouden blijft. Maar de mankracht, productiviteit en kwaliteit van het voedsel ook efficiënt gereguleerd wordt.

AI data leidt tot een meer schaalbare en efficiëntere landbouw

Het Nederlandse bedrijf PEAX Data bestaat uit een team van AI liefhebbers en experts. Die diverse door data gestuurde processen tot meer schaalbare en efficiëntere landbouw operaties leiden. Deze digitalisering leidt daarbij naar een veel duurzamere industrie.

PEAK Data richt zich bijvoorbeeld op het gebruik van ultramoderne technologieën om zo het proces van het kweken van planten of gewassen te automatiseren. Diverse sensoren, robotica en AI technologie spelen daarbij een cruciale rol. Deze autonome teeltsystemen kunnen onder meer in kassen en ‘vertical farms’ toegepast worden.

Daarnaast is het belangrijk om een juiste snelheid in dit groeiproces te behouden. Dus is PEAK Data ook gespecialiseerd in de voorraadbeheer processen in supply chain bedrijven. Want omdat agrarische producten maar een beperkte houdbaarheid hebben, is het behoorlijk belangrijk om dit zo efficiënt mogelijk te regelen.

AI processen zorgen voor een perfect geregeld bevoorradingsketen

Het mag immers duidelijk zijn dat je met een optimaal voorraadbeheer als landbouwbedrijf nooit te veel of te weinig producten op voorraad hebt. Zo zal het menselijk inzicht en de AI processen bij een perfect geregeld bevoorradingsketen dan ook hand in hand gaan. Want via het toepassen van de juiste AI algoritmes kan er zo op een nog veel grotere schaal betere kwaliteitsproducten geproduceerd worden.

Maar wat nog veel belangrijker is: die autonome groeisystemen kunnen op deze wijze met hun door AI aangestuurde groene vingers continu werken. Waardoor er zelfs het hele jaar door een productie mogelijk is. En de beschikbare groeiseizoenen mogelijk ook toenemen.

De rol van de technische revolutie in de moderne landbouw 

Voor de toekomst zal de technische revolutie, met haar kunstmatige intelligentie, de schaarste aan middelen en arbeid voor een groot deel oplossen. Het zal zo een steeds krachtiger tool zijn die landbouwbedrijven kan helpen om met de toenemende complexiteit binnen de moderne landbouw om te gaan.

Al deze technologische interventies zullen zo waarschijnlijk tot veel betere landbouwpraktijken en krop opbrengsten leiden. Plus een kwalitatieve verbetering in het leven van veel boeren. Het is bovendien van top belang, nu we met z’n allen voor enorme uitdagingen staan. Want onze wereldbevolking groeit bijzonder snel richting de 8 miljard mensen!

Volgens de 18e-eeuwse econoom Thomas Malthus neemt onze menselijke bevolking geometrisch toe, terwijl onze voedselproductie enkel rekenkundig toeneemt. Dit betekent automatisch dat hoe meer de beschaving groeit en bloeit. Hoe kleiner de kans zal zijn dat we de vraag naar voldoende voedsel kunnen bijhouden. Juist daarom is het gebruik van de AI landbouwrevolutie van cruciaal belang om alle open monden wereldwijd optimaal te voeden!