Voedselzekerheid: onze voeding in de toekomst

Wij leven in een Westers land en toevallig ook nog één van de rijkste landen ter wereld. In Nederland heeft het merendeel van de bevolking genoeg voedsel om te overleven, maar zelfs in Nederland leeft een relatief groot deel van de bevolking onder de armoedegrens.

In veel andere landen ligt de voedselzekerheid een heel stuk lager. Er zijn wereldwijd bijna een miljard mensen die dagelijks niet genoeg te eten krijgen en dat is een schrikbarend aantal. Maar hoe gaat dit probleem zich in de toekomst verder ontwikkelen? Er worden tegenwoordig veel onderzoek gedaan naar de zekerheid van voedsel in de toekomst. In dit artikel beantwoorden wij de vraag: wat is voedselzekerheid? Vervolgens gaan wij wat dieper in op verschillende aspecten die daar impact op kunnen hebben.

Wat is voedselzekerheid?

In de term zit eigenlijk ook een gedeelte van de betekenis. Voedselzekerheid houdt in dat mensen op elk moment fysiek en economisch toegang hebben tot voldoende veilige voedingsmiddelen. Mensen met deze zekerheid zullen niet te maken krijgen met honger of ondervoeding.

Voedselprobleem 2050

Er zijn verschillende onderzoeken geweest met prognoses naar de voedselzekerheid in 2050. Uit onderzoek blijkt dat we dan nog meer voedsel nodig hebben dan op dit moment. Hierbij speelt een bijzonder aspect een grote rol. Mensen worden namelijk steeds langer en zwaarder. Dit heeft als logisch gevolg dat een individueel mens ook meer voeding tot zich moet nemen. Daarom is voedselinnovatie ook zo belangrijk, want anders lopen wij als wereld tegen grote problemen aan.

Andere oorzaken voor voedselproblemen

Uiteraard zijn er nog meer belangwekkende oorzaken waardoor we in de toekomst nog meer voedselproblemen kunnen krijgen. Overbevolking is bijvoorbeeld een zeer urgent probleem wat op de lange termijn voor nog meer problemen kan zorgen. Overbevolking heeft niet alleen een negatieve invloed op de voedselvoorziening van de mens, maar bijvoorbeeld ook op het klimaat. In de klimaatproblematiek heerst hier helaas een beetje een taboe op. Het is een moeilijk bespreekbaar onderwerp en de focus wordt vooral gelegd op het besparen van energie. Toch moet dit probleem zeker op de agenda komen want uit alle onderzoeken blijkt dat de hoeveelheid mensen op de aarde alleen maar gaat stijgen in de toekomst! Natuurlijke bronnen raken op, waardoor wij als mensheid genoodzaakt zijn om innovatieve technieken te ontwikkelen om de mensheid van genoeg voedsel te voorzien op de lange termijn.

In dit artikel zijn wij dat dieper ingegaan op de zekerheid van voedsel op de lange termijn. We hebben een aantal aspecten behandeld en hopelijk zie je het belang van verduurzaming.